ÚVOD

NÁRODNÍ DEMOKRACIE PRO MĚ SKONČILA

V úterý 29. 11. 2016 jsem ukončil své členství v Národní demokracii. Všem přátelům a voličům chci poděkovat za podporu.

Důvodem tohoto kroku je můj zásadní nesouhlas s dalším ideovým směřování Národní demokracie, ve které se bohužel stále častěji objevuje inklinace k nacionálnímu socialismu, obdiv k éře kdy tato ideologie ovládla sousední stát, k bohapusté revolučnosti a nikoliv zdravé radikalitě. Vedení strany se vydává cestou, která je zcela jednoznačným opuštěním původního smyslu Národní demokracie, jakožto národně-konzervativního politického uskupení, přičemž jde o popření historie a tradice této prvorepublikové značky.

Co se skutečně odehrálo a co mě, i ostatní, vede k tomuto kroku, si můžete přečíst zde:

http://odchazimeznd.webnode.cz/

nd_fine

Po této osobni zkušenost se mi potvrzuje, že národovectví zrozené v romantismu 19. století je filozoficky natolik spjato s liberalismem (Francouzská revoluce), který je kolébkou všech filozofických a následně politických úchylností 20. století, že není snadné udržet autentické vlastenctví v politickém prostředí současnosti. Autentický vztah k vlasti nemůže zůstat v zajetí liberální revolučnosti a jakobínské mentality. V ND jsem viděl naději, že se z tohoto paradigmatu osvobodí, avšak byla zničena, a proces zkázy je vždy završen opět revoluční ideologií.

Tohle se bohužel přihodilo, byť vskutku nemuselo, přičemž jsem čekal kdy se tyto tendence projeví. Nejde o veřejné jednání Adama Bartoše či jeho kauzy, které nadzvedávaly kavárnu, to bylo v pořádku, byť občas šlo skutečně o neprozíravé jednání, tady ovšem došlo k posunu v myšlení.

David Hibsch

Vojna a mír sberatel_small

Bude vojna či vypukne mír? Tohle je otázka dneška. Mnozí míní, že se činí vše pro řádnou válku. Žádná lokální půtka, ale tvrdá geopolitická řež. K tomuto závěru nás vede sledování situace na Ukrajině, bezpočet politických i vojenských intervencí americké politiky ve ...

ZPOVĚĎ Adama B. Bartoše – Jsem antisemita? ABB_kniha_01

Když jsem dočetl poslední řádky nové knihy svého přítele Adama Benjamína Bartoše, vzpomněl jsem si na Jana Wericha. Ano, na Jana Wericha. Žida po otci, jehož herecký a literární projev mám rád a zvlášť jeho humor. Z literárních projevů Jana Wericha ...