O NÁS

Jsme obyčejní lidé této země. Pracujeme, abychom žili. Vyděláváme, aby naše rodiny žily s perspektivou a naše děti nás jednou neproklely. Každý máme své problémy i své radosti. Nejsme ničím odlišní od jiných a není nám lhostejná budoucnost naší vlasti. Toužíme po spravedlivé společnosti a žijeme s nadějí, že budeme-li se o své záležitosti náležitě starat bude tato země dobrým místem pro každého kdo není líný a vychytralý. Dnes tomu tak není. Nejen proto, že jsme začlenění do asociálního spolku s názvem Evropská unie, ale i proto, že lidé této země rezignovali na budoucnost a jen čekají, že je někdo zachrání a nasype jim zlaťáky do ruky. Není tomu tak proto, že většina lidí teto země svou lhostejností a lehkověrností vyzdvihla do mocenských pozic ty nejvychytralejší z vychytralých. Evropská unie je totiž pouze spolek vychytralých lupičů, kterým odvádíme, co bychom měli za svou práci dostat do rukou a dobře žít. Je to dokonalá pračka na naše peníze, a to tak dokonalá, že mnozí ještě věří, že dotace z Bruselu jsou vlastně darem. Evropská unie je asociální projekt, který trestá odpovědné, pracovité a o světě pravdivě smýšlející a vynáší pouze ty, kteří existenčně visí na těch, co odpovědnost ještě pociťují. Svou politikou likviduje vše co má pouhý náznak stability a pevnosti. Pevná rodina, ta je jejím největším nepřítele a primárním cílem. Tu hodlají zničit, protože jsou si vědomi, že z dobrých a soudržných rodin se rodí rovněž pevný a soudržný stát a noví lidé, kteří nejsou tak lehce manipulovatelní. Úředníci a ideologové EU však potřebují tupé stádo, které pasou cukrem a bičem. Dekadenci nám prodávají pod vznešenými pojmy svobody, rovnosti a bratrství, bychom na sobě spáchali EUtanazii. Toto vše bylo zřejmé již před deseti lety, ale tehdy nasypali cukru, takže jsme ve mlýnici. Máme se s tím smířit a držet hubu a krok?

My spokojeni nejsme a co Vy?

Zřejmě nejste, budeme-li brát v úvahu průzkumy veřejného mínění. Bohužel svou nespokojenost vyjadřujete tím, že utíkáte do vnitřní emigrace, přičemž ponecháváte prostor těm, kteří otočí svět vzhůru nohama. Tento svět za Vámi stejně dorazí na vaše chalupy, k rybníkům či zábavních center.